NLT ماژول CO2 OPSLAG

- Natuur, Leven en Technologie

CO2-opslag; De waterstof auto binnenstebuiten; Drinkwater, lekker belangrijk; Dynamische modellen vwo; Echt of vals? Eiwitkristallografie; Food or Fuel? Forensisch onderzoek; Hart en vaten; Hersenen en leren; Holografie; Kernfusie; Kijken en zien; Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmt; Knock-Out; Kosmische straling; Kunstnier en membranen; Levensloop van sterren

Get Price

Chat With WhatsApp

Natuur, Leven en Technologie » Blog ... -

CO2-opslag; De waterstof auto binnenstebuiten; Drinkwater, lekker belangrijk; Dynamische modellen vwo; Echt of vals? Eiwitkristallografie; Food or Fuel? Forensisch onderzoek; Hart en vaten; Hersenen en leren; Holografie; Kernfusie; Kijken en zien; Klimaatverandering, als het noordpoolgebied opwarmt; Knock-Out; Kosmische straling; Kunstnier en ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2-opslag - Kunstbus

21-09-2020· CO2-opslag Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2-equivalenten per jaar in land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2. De helft van deze 40 Mton reductie moet plaatsvinden in andere helft in het buitenland via de handel in CO 2-emissierechten.

Get Price

Chat With WhatsApp

Oude modules - NLT

Oude modules. De onderstaande modules zijn ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de SLO en geven de stand van zaken per 1 juli 2016 weer. Deze SLO-modules blijven in de onderstaande versie als pdf tot 1 juli 2021 beschikbaar via deze website. De nieuwe modules staan in de moduledatabase en zijn alleen beschikbaar voor leden van de ...

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2-opslag: Zin of onzin? - NLT

-opslag: Zin of onzin? Colofon De module CO 2-opslag: zin of onzin? is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 4 juni 2009 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het vwo. De module is, na keuring en bijstelling, hercertificeerd door de Stuurgroep Verankering NLT op 26

Get Price

Chat With WhatsApp

CO2-uitstoot - Kunstbus

12-04-2018· Bij berekeningen van CO2-uitstoot wordt in het publiceren ervan gebruik gemaakt van eenheden koolstof (C) of eenheden koolstofdioxide (CO2). Wil je rapporten in C vergelijken met rapporten in CO2 dan moet je het gewicht van de O-atomen in koolstof berekenen. Een ton koolstof staat dan gelijk aan 44/12 ofwel ton koolstofdioxide.

Get Price

Chat With WhatsApp

NLT |

helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. …

Get Price

Chat With WhatsApp

Samenvatting NLT: Brandstof voor het Leven

Samenvatting NLT: Brandstof voor het Leven! Door ... bladgroenkorrels. Cellen hebben dunnere celwanden met veel ruimte tussen de cellen, voor transport van gassen, zoals CO2, O2 en waterdamp. Bladnerven ... die zijn ontstaan uit resten van dode organismen. Ruwweg energie van 300 miljoen jaar geleden. De energie zit opgeslagen in de organische ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Samenvatting NLT CO2 (6e klas vwo) |

01-12-2012· Opslagmogelijkheden CO 2: - Bovengrondse opslag: bebossing en landbouw (woestijnen) - Ondergrondse opslag: in gas- en olievelden, steenkoollagen, aquifers. - Opslag in water: in oceaanbodem, algen. Wereldwijde CO 2 opname door planten neemt af door grootschalige houtkap in tropische regenwoud. 2.

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us